Styringssystemer til proffmarkedet

Styringssystemer til proffmarkedet

K2 Controls leverer, prosjekterer og programmerer ferdige styringssystemer til bedrifter i hele Norge til konkurransedyktige priser.  

Hva er styringssystem? 

Styringsystemer har blitt brukt til å administrere materialer, fremdrift, kvalitet og arbeidskraft for store og komplekse anleggskonstruksjonsprosjekter, samt for å kommunisere krav fra konstruksjon til prosjektering og innkjøp. 

I byggebransjen refererer kvalitetsstyring til kvalitetsplanlegging, kvalitetssikring og kvalitetskontroll. Styringsystem hjelper byggebransjen med å nå mål og opprettholde samsvar. Som et resultat vil byggeprosjekter bli vellykket gjennomført innenfor gitte rammer, innenfor en spesifisert tidsramme og til lavest mulig kostnad. Målet er å oppnå en balanse mellom tid, kostnad og kvalitet. 

K2 Controls vil sikre at overgangen til denne fasen er jevn og problemfri med et godt konstruert styringssystem. 

Hvorfor er det så viktig med Styringssystemer 

Et kvalitetsstyringssystem i byggebransjen sikrer at byggekvaliteten opprettholdes for å møte kundenes krav. Under konstruksjonen tar den opp kvalitetsproblemer samtidig som den møter den økende etterspørselen etter kvalitetsprodukter og oppnår samsvar med gjeldende regulatoriske standarder. Her er noen fordeler som K2 Controls kan tilby og integrere et kvalitetsstyringsprogramvare: 

  • Bedre forretningsprosesser 
  • Dokumentasjon gjort enkel 
  • Mer fornøyde kunder 
  • Forbedret medarbeiderengasjement 
  • Forbedret planlegging og beslutningstaking 
  • Bedre forhold til leverandører 
  • Overvåking og kontroll 
  • Alt i ett system 
  • Fremtidsrettede løsninger 

 

Ta kontakt med oss  for skreddersydde løsninger dere kan være stolte av å levere. Vi tilbyr fjern-programmering og support for sømløst samarbeid.