Styringssystemer til bygg

Styringssystemer til bygg 

K2 Controls leverer styringssystemer til alle funksjoner i smarte bygg og leverer produkter fra flere leverandører. Vi har alltid fokus på å velge riktig styringssystem som gir deg de funksjonene du trenger og sikrer at integrasjon med eksisterende eller fremtidige systemer ikke blir et problem. 

Hvorfor velge K2 Controls? 

Ved å velge K2 Controls som din leverandør innen et styringssystem som kan tilby alt, kan vi bistå med å samle alle systemer i ett for enklere styring, overvåking og kontroll. Det er slik vi tilbyr ordentlig kontroll som sikrer funksjoner og effektive løsninger. Det er dette som skaper resultater.  

Med K2 Controls som din leverandør kan du integrere alle dine systemer i ett for enklere kontroll, overvåking og administrasjon med et styringssystem som tilbyr alt. Gjennom dette systemet sikrer vi funksjonen og effektiviteten til dine systemer. Det er det som gir resultater. 

Fra toppsystemet (SD-systemet) og ned til de lokale styringssystemene for utstyret som allerede er installert, kan K2 Controls levere fremtidsrettede løsninger for alle funksjoner i smarte bygg. Selskapet har ekspertkunnskap innen en rekke styringssystemer. Vår spesialisering er systemintegrasjon. Gjennom disse integrasjonene sikrer vi bedre drift og sparer tid. 

  

Hvorfor er det så viktig med Styringssystemer 

Et kvalitetsstyringssystem i byggebransjen sikrer at byggekvaliteten opprettholdes for å møte kundenes krav. Under konstruksjonen tar den opp kvalitetsproblemer samtidig som den møter den økende etterspørselen etter kvalitetsprodukter og oppnår samsvar med gjeldende regulatoriske standarder. Her er noen fordeler som K2 Controls kan tilby og integrere et kvalitetsstyringsprogramvare: 

 

  • Bedre forretningsprosesser 
  • Dokumentasjon gjort enkel 
  • Mer fornøyde kunder 
  • Forbedret medarbeiderengasjement 
  • Forbedret planlegging og beslutningstaking 
  • Bedre forhold til leverandører 
  • Overvåking og kontroll 
  • Alt i ett system 
  • Fremtidsrettede løsninger 

 

> Les mer om styringssystemer