Om oss

K2 Controls

Fremtidsrettet og innovativ avdeling

K2 CONTROLS er en fremtidsrettet og innovativ avdeling. Våre dedikerte ansatte har stor interesse for fagfeltet og vi kan tilby et stort utvalg av tjenester innenfor automasjon, software og produktutvikling. Vi tilbyr derfor bred kompetanse  til kundene våre, og kan med stor gjennomføringsevne realisere ideer og prosjekter i henhold til plan og forventninger. 

Vår kompetanse

I K2 ELEKTRO AS / K2 CONTROLS er vi 23 ansatte. Våre dedikerte ansatte har over lang tid opparbeidet seg stadig mer spisskompetanse innen fagfeltet i tillegg til ingeniører med automasjon som fokus. Deres kompetanse oppfyller krav til:

 • Bygningers energiflyt NS31101, gjennomgang av SIMIEN, simulering, lastgrupper
 • Regulerings – og styringsteknikk innen bygningsautomasjon. Styringsstrategier
 • Ventilasjon, VAV/CAV og hybridløsninger  
 • Anbefalte faglige normer for inneklima
 • Feltbusser (BacNet, KNX, LON, Modbus, M-bus med mere).
 • Varmeteknikk
 • Programmering
 • Sensorteknologi
 • Prosessautomasjon
 • Cloud teknologi 
 • Pumpe og tank systemer
 • Doseringssystemer
 • Systemintegrasjon 
 • m.m